CENTRUL DE SANATATE MINTALA PENTRU COPII

1) Servicii de diagnostic şi intervenţie interdisciplinară pentru copiii cu dizabilităţi

Centrul de Sănătate Mintală  (CSM)  a fost înfiinţat ca un centru model al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru a oferi, copiilor cu dizabilităţi severe şi multiple şi celor cu probleme de sănătate mintală, servicii de diagnostic şi intervenţie multidisciplinară.A fost primul centru cu acest profil din ţară în care au fost trataţi copii cu autism şi alte dizabilităţi severe, etichetaţi drept irecuperabili, conform standardelor existente înainte de 1989. Echipa de profesionişti a centrului a fost pregătită, în cadrului unui program OMS de specializare, în domeniile:      

 1) Terapia comportamentală şi 

 2) Metode si programe de intervenţie interdisciplinară.

CSM  este primul centru în care au fost introduse metode de terapie comportamentală în recuperarea copiilor cu TSA şi copiilor cu dizabilităţi mintale. Aici a fost tradus şi aplicat pentru prima oară în ţară Programul Portage de educaţie timpurie. Au fost dezvoltate programe speciale de recuperare pentru diferite categorii de copii cu dizabilităţi şi s-a înfiinţat prima clasă pentru copii autişti. De asemenea, au fost organizate şi susţinte cicluri de cursuri de formare în tehnici şi metode de evaluare psihologică şi metode de terapie comportamentală pentru psihologi, şi cursuri de formare în metodele de recuperare a copiilor cu dizabilităţi mintale pentru cadre medii din instituţiile sanitare şi de ocrotire a copilului.

CSM este o secţie exterioară a  Institutului National pentru Sanatatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu", cu sediul în Calea Griviţei 71, sectorul 1, Bucureşti.

Structura spaţiului CSM :

·         12 cabinete individuale, 2 săli de kinetoterapie, 1 sală pentru activităţi de echipă, 2 holuri primire, 1 fişier, 3 grupuri sanitare

·         Centrul de zi - în clădire anexă, alcătuit din 3 săli de clasă, o sală de kinetoterapie/ joc de mişcare, 1 grup sanitar, 1 sală mase, 1 oficiu.

Principiile care se află la baza activităţii CSM sunt:

1) Interdisciplinaritatea
2) Intervenţia timpurie şi
3) Parteneriatul cu familia.

Populaţia-ţintă a centrului este constituită din copii între 0-18 ani cu probleme de etiologii diverse:

 • întârzieri si tulburări în dezvoltarea psihomotorie
 • tulburări de neurodezvoltare
 • tulburări din spectrul autist
 • întârzieri mintale
 • hiperactivitate cu deficit de atentie (ADHD)
 • sindrom Down
 • epilepsie
 • paralizie cerebrală
 • întârzieri si tulburari de limbaj
 • tulburări de ataşament
 • probleme de adaptare
 • dificultati de învăţare
 • tulburări de tip anxios
 • tulburări de statică vertebrală
 • patologie neromusculară
 • sechelaritate după rahitism
 • picioare strîmbe congenital
 • paralizii de plex brahial
 • torticolis congenital

Echipa multidisciplinară a centrului este formată din: medic neuropsihiatru, medic recuperator, 3  psihologi, 2 logopezi, 4 kinetoterapeuţi, 2 psihopedagogi, asistentă socială, 3 educatori, asistentă EEG, asistentă de fizioterapie, statistician, 2 infirmiere.                            

Serviciile oferite sunt:

 1. Evaluare complexă şi diagnostic în echipă
 2. Tratament medical de specialitate: neuropsihiatrie şi recuperare medicală
 3. Programe de stimulare şi recuperare în domeniile: terapie de dezvoltare, educaţie specială, logopedie, terapie ocupaţională, kinetoterapie, - pentru îmbunătăţirea abilităţilor de cunoaştere, comunicare, socializare, autoservire, mişcare
 4.  Terapie comportamentală - pentru formarea de abilităţi adaptative şi reducerea comportamentelor dificile
 5. Psihoterapie pentru tratarea tulburărilor emoţionale ale copilului
 6. Terapie părinte-copil pentru tratarea problemelor relaţionale
 7.  Consilierea familiei şi instruirea părinţilor

Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi multiple

Centrul de zi din cadrul CSM a fost înfiinţat ca o alternativă de educaţie şi îngrijire pentru copiii cu diferite dizabilităţi asociate sau severe, care nu aveau acces în instituţii de învăţământ. Centrul dispune de aproximativ 20 locuri pentru copii între 4-10 ani. Se desfăşoară programe de activităţi de cunoaştere, comunicare, creative, imaginative, de educaţie socială, mişcare şi recreative, timp de 4 - 6 ore, zilnic. Implicarea activă a părinţilor este încurajată. Centrul a fost susţinut în colaborare cu organizaţia “Trebuie”- pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale, iar între anii 2002-2009 a beneficiat de finanțare prin proiectul "Centrul de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Disabilitati Multiple si Familiile lor", prin programul PHARE).

2)       Servicii pentru copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA

Ȋntre anii 2012-2013, ȋn CSM a fost implementat programul naţional al Ministerului Sănătăţii pentru copiii cu TSA (PN IV Subprogramul 3.1: Profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială).  Acest program a avut următoarele componente:

(1)     Programe de intervenţie complexă şi terapie comportamentală gratuitepentru copii cu TSA,

(2)     Formare profesională – A fost iniţiat şi s-a desfăşurat in două sesiuni (5-11 şi 25-29 iunie 2012) cursul cu tema Metodele de Terapie Comportamentală - Resurse pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist adresat terapeuţilor, psihologilor, consilierilor şi cadrelor didactice din instituţii de învăţământ, în perspectiva integrării şcolare a copiilor cu TSACursul, a fost organizat în colaborare cu Asociaţia AUTISM – Romania, pentru a răspunde nevoilor exprimate de beneficiari (familii cu copii autişti).

(3)     Activităţi de terapie prin artăşi terapie ocupaţională – Atelierele de vacanţă pentru copiii cu TSA de vârstă şcolară, au fost organizate de Centrul de zi CSM, pentru prima datăînvacanţa de primăvară 2013 și se desfășoară în continuare pe timpul vacanțelor.

Parteneriate

 • în cadrul unui acord de parteneriat cu Asociaţia AUTISM Romania, CSM a pus ladispoziţie spaţiul pentru desfăşurarea activității Clubului pentru adolescenţi cu TSA,
 • în prezent INSMC CSM susține derularea proiectului Centrului multifuncțional de servicii și resurse în autism, al aceleiași organizații.

3)       Activitatea de cercetare, studii şi proiecte

Cercetarea constituie o direcţie a activităţii CSM care este integrată cu cea de asistenţă medicală. Proiectele desfăşurate au un caracter aplicativ; bazate pe datele rezultate din activitatea practică - programele de intervenţie oferite pacienţilor şi familiilor acestora, proiectele sunt orientate spre depistarea şi studierea diverselor  tipuri de tulburări, adaptarea de tehnici de recuperare specifice pentru diferite categorii de dizabilităţi, implementarea şi validarea de modele de intervenţie noi.

Este de menţionat cercetarea-pilot Un model de intervenţie interdisciplinară pentru copiii cu dizabilităţi multiple”, realizată în colaborare cu Asociaţia Americană a Programelor Afiliate Universităţilor pentru Persoane cu Disabiliti (AAUAP) şi cu finanţarea Academiei Române. Rezultatele cercetării au adus primele date privind eficienţa unei model comunitar de servicii de acest tip aplicat la noi în ţară. Modelul de intervenţie validat a fost implementat prin proiectul „One Way to Inclusion” (2000-2001), finanţat de Programul Mental Disability al Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate.

Teme de cercetare recente:

¨       Dizabilitățile asociate în contextul unor afecțiuni cronice  -  aspecte privind prevalența și evoluția la copiii care se adresează  Centrului de Sănătate Mintală  (2015)
¨       Intervenția timpurie în echipă interdisciplinară la copiii cu tulburări din spectrul autist (2014)
¨       Un studiu-pilot privind aplicarea metodei de terapie prin muzică Soundbeam la copii cu dizabilităţi multiple (2009-2011)
¨       Incidenţa şi formele tulburărilor de tip anxios la populaţia clinică infantilă care se adresează Centrului de Sănătate Mintală (2009-2010)
¨       Tulburările relaţionale şi tulburările din spectrul autist – un model funcţional de intervenţie în vederea ameliorării sănătăţii mintale în primii ani de viaţă  (2006-2009)

 Studii în parteneriat şi proiecte finanţate desfăşurate

 • ·         Centru de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile lor, realizat în colaborare cu Direcţia pentru Protecţia Copilului, sector 2 şi PHARE, 2002-2009.
 • ·         Studiul Bucharest Intervention Project, în cadrul acordului de parteneriat IOMC - Tulane University Medical Centre, Fundaţia Tulane, 2000-2005.
 • ·         Programul de screening pentru depistarea precoce a tulburărilor de dezvoltare – IOMC, 2002.

4)       Activitatatea de formare şi asistenţă metodologică

Specialiştii din echipa CSM sunt implicaţi în în activităţi de formare de personal şi asistenţă metodologică pentru alte instituţii şi organizaţii din domeniul serviciilor de sănătate mintală şi recuperare neuromorie pentru copii. CSM a organizat,  încă de la înfiinţare, cursuri, în colaborare cu departamentele de profil ale Ministerului Sănătăţii, şi cu diferite organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, pentru specialişti , părinţi, ONG-uri.

Câteva dintre activităţile de formare desfăşurate în ultimii ani au fost :

1)    Programul Să contăm pe abilităţile lor , Fundaţia „Uşile deschise”, - formare pentru părinţi şi educatori, - DPC sector2.

2)    Metodele de intervenţie interdisciplinară şi terapie comportamentală,  training interdisciplinar pentru echipa Centrului de Recuperare şi Resurse pentru Copiii cu Dizabilităţi Multiple şi Familiile lor, DPC Sector 2.

3)    “Copilul cu dizabilităţi  şi metode comportamentale în educaţie”, cursuri de perfecţionare pentru asistenţi maternali, - Centrul de educaţie şi formare profesionala Step by Step. 

4)    Proiectul individualizat al instituţiei şi al copilului cu dizabilităţi (Modulul III, pentru manageri ai Centrelor de plasament, - Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale.

5)    “Aspecte ale urmăririi nou-născutului cu risc ’’- cursuri pentru medici de familie : Dezvoltarea neuropsihică şi probleme neurologice. Dezvoltarea psihomotorie  timpurie: Tehnici psihologice de evaluare; Etape si caracteristici ale dezvoltarii timpurii; Stimularea dezvoltării psihomotorii; Copiii prematuri; Copiii cu dizabilităţi”, (IOMC)

6)    „Children with disabilities and special needs” și „Familiy-oriented intervention across healthcare, education and social services”prelegeri în cadrul cursului Maternal and Child Health, susținut în colaborare de IOMC la  Cluj School of Public Health, Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeș Bolyai University.

Activităţile metodologice mai importante la care au participat specialiştii centrului au fost:

1.       Elaborarea Standardelor de Dezvoltare şi Învăţare Timpurie, -UNICEF-Romania, Min. Educaţiei si Cercetării – consultanţă de specialitate

2.       Dezvoltarea Serviciilor de sănătate mintală pentru copii 0-7 ani, în cadrul strategiei naţionale de servicii de sănătate mintalăpentru copii – participare la întâlnirea consultativă I şi II, Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Management/ UNICEF.

         

Membrii echipei CSM

              - Compartiment recuperare medicala
              Roxana Căldăraru                             Medic primar recuperare medicală, medicina fizica si balneologie (coordonator CSM)
              Maria Aanei                                       Asistent medical balneo-fizioterapie         
              Ruxandra Marcu                                Kinetoterapeut principal
              Ionut Bobonete                                  Profesor cultura fizica medicala
              Ioana Ruxandra Melnic                     Kinetoterapeut
              Ana-Maria Ilie                                    Asistent baleneo-fiziokinetoterapie

              -Compartiment psihiatrie pediatrica
             Cristina Stănescu                              Medic specialist psihiatrie pediatrică, specialist neurologie pediatrică
             Dafina Ionuţiu                                    Psiholog clinician, doctor in psihologie
             Milena Ancar                                     Psiholog
             Andra Aldea                                      Logoped
             Ana-Maria Noe                                  Asistent medical
             Elena-Mihaela Mihăiescu                  Asistent social 

             - Compartiment Stationar de zi
             Luminiţa Neacşu                                Educator
             Mihaela Oancea                                 Educator-puericultor (licentiat psiho-pedagogie, masterat logopedie)
             Cristina Păuna                                    Educator-puericultor (licentiat psiho-pedagogie)
             Ana Sia                                               Infirmier

             Daniela Marin                                     Asistent sef CSM
             Madalina Iancu                                   Infirmier CSM
             Livia Stefanescu                                 Statistician

- Colectiv de cercetare
Miruna Rădan                                   Doctor în psihologie, cercetător şt principal I
Mihaela Găişteanu                            Psiholog principal, cercetător şt III
Raluca Vărăşteanu                           Psiholog-logoped, asistent de cercetare
Cezarina Daniela Boțan Stănescu   Psiholog, asistent de cercetare
Viorela Constantin                            Psiholog, asistent de cercetare
Activitatea colectivului de cercetare este coordonata de dr. Michaela Nanu.