Date proiect

  • Obiective
    Obiectivele proiectului: Obiectivul general abordeazăcreierea  unui parteneriat sustenabil public-privat cu scopul de a monitoriza situaţia şi efectele concrete ale politicilor publice din domeniul sănătăţii reproducerii, de a elabora împreună propuneri alternative la politicile în vigoare in acest domeniu în vederea rezolvării problemelor existente (declinul demografic şi rata ridicată a mortalităţii…
  • Activitati
    Activităţile INSMC în cadrul proiectului: Managementul proiectului Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul sănătăţii reproducerii Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice existente privind sănătatea reproducerii in cadrul unor studii Participarea la elaborarea de politici publice alternative în domeniul sănătăţii reproducerii Promovarea politicii publice alternative…
  • Rezultate
    Rezultate: evenimente regionale de informare a 160 persoane pentru identificărea actorilor relevanţi şi dezvoltarea  reţelei RENASC instrument independent de monitorizare şi evaluare a politicilor publice existente în domeniul sănătăţii reproducerii elaborat. seminarii cu participarea a 100 de persoane în vederea prezentării intrumentelor de monitorizare şi evaluare a politicilor publice în…