Activități

  1. Dezvoltarea a 5 noi programe de formare profesională destinate medicilor neonatologi şi pediatri şi asistenţilor medicali care lucrează în maternităţi de nivel 1 şi 2, medicilor pediatri şi asistenţilor medicali care lucrează în spitale de pediatrie şi medicilor de familie;
  2. Actualizarea a 5 ghiduri de practică existente;
  3. Programe de formare profesională specifică destinate personalului din domeniul prioritar de sănătate «Sănătatea femeii şi a copilului»:
  4. Organizarea şi derularea programelor de formare profesională specifică destinate medicilor neonatologi şi pediatri care lucrează în maternităţi de nivel 1 şi 2, medicilor pediatri care lucrează în spitale de pediatrie şi medicilor de famiie;
  5. Organizarea şi derularea programelor de formare profesională specifică destinate asistenţilor medicali care lucrează în maternităţi de nivel 1 şi 2 şi în spitale de pediatrie;
  6. Participarea grupului ţintă la schimburi de experienţă şi de bune practici;