Obiective

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul 1

Crearea și operaționalizarea de instrumente necesare pentru personalul de specialitate cu responsabilități în îngrijirea nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de îmbolnăvire și deces, în vederea standardizării intervențiilor medicale dovedite eficace și eficiente, prin dezvoltarea a 5 noi programe de formare profesională, precum și prin revizuirea și aplicarea a 5 ghiduri de practică medicală din domeniul vizat.

Astfel, vor fi dezvoltate 5 noi programe de formare profesională care vor permite modernizarea serviciilor medicale și furnizarea acestora la standarde unanim cunoscute: 

 1. Asistență medicală pentru nou-născuți în perioada neonatală,
 2. Diagnostic și terapie modernă în principalele afecțiuni ale nou-născutului și sugarului
 3. Îngrijirea nou-născutului și sugarului în practica medicului de familie în comunitate
 4. Asistență medicală de urgență și nursingul nou-născutului în sala de nașteri, rooming-in (salon mamă-copil), secția de nou-născuți și
 5. Nou-născutul şi sugarul de vârstă mică – nursing, consiliere, nutriție, intervenție medicală de urgență.

Totodată vor fi revizuite și actualizate 5 ghiduri de practică existente, cu referire la:

 1. Stabilizarea funcțiilor vitale ale nou-născutului și sugarului în vederea transportului,
 2. Diagnosticul și managementul insuficienței respiratorii la nou-născut și sugar,
 3. Nutriţia nou-născutului și sugarului,
 4. Managementul în convulsiile nou-născutului și sugarului,
 5. Reechilibrarea hidroelectrolitică în sindroamele de deshidratare acută la nou-născut și sugar.

Recomandările ghidurilor vor fi întroduse în practica curentă, atât în spital, cât și la nivelul medicilor de familie, astfel încât lanțul de îngrijiri să fie standardizat, unitar și de calitate.

Obiectivul 2

Îmbunătățirea nivelului de competențe în ceea ce priveşte serviciile de prevenție a îmbolnăvirilor și particularitățile îngrijirii copilului cu greutate mică la naștere și a sugarului în general, pentru 810 profesioniști din sectorul medical, încadraţi în una dintre următoarele categorii:

 • medici specialitatea pediatrie din secțiile de pediatrie ale spitalelor,
 • medici de familie,
 • medici specialitatea neonatologie și medici specialitatea pediatrie care furnizează servicii medicale în secțiile/ compartimentele de nou-născuți din maternități de nivel 1 și 2,
 • asistenți medicali din servicii de nou-născuţi din maternități de nivel 1 și 2 - secţii de nou-născuți și săli de naștere,
 • asistenți medicali din secțiile de pediatrie ale spitalelor în care sunt îngrijiţi nou-născuţi și sugari.

Copiii cu greutate mică la naștere necesită îngrijiri speciale mai ales în perioada neonatală precoce, îngrijiri care presupun tehnologii complexe, dar și abilități deosebite ale personalului medical. Programele de dezvoltare profesională furnizate prin intermediul proiectului vor raspunde evoluției foarte rapide a cunoștințelor și practicilor în îngrijirea nou-născutului și în special a nou-născutului prematur, precum și turn-over-ului mare al personalului în serviciile de nou-născuţi (fluctuației de personal).

Cursurile vor fi orientate spre informație facilitată către participanți și studii de caz, existând o mare cerere pentru instruire aplicată, nu doar teoretică.

Mai mult, 120 de membri ai grupului țintă vor participa la schimburi de experiență și bune practici, dobândind astfel noi competențe tehnice care vor diminua diferențele teoretice și metodologice existente în practica medicală.