Achizitie Servicii de paza si protectie


Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Dr. Alfred Rusescu”

Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, cod 020395, Bucuresti

Tel/Fax: 021-242.11.92 www.insmc.ro

 


Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Dr. Alfred Rusescu” , cu sediul in Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, va instiinteaza asupra modalitatii de procedura aplicata in scopul achizitionarii de : SERVICII DE PAZA SI PROTECTIE
COD CPV- CPV 79713000-5 servicii de paza
Selectarea procedurii de achizitie prin: Avand in vedere ca serviciile de paza se incadreaza in Anexa 2B, procedura de achizitie publica se realizeaza in conformitate cu ,,Normele procedurale interne” prevazute la art. 16 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin incheierea un acord cadru de contractare.
In cazul in care sunteti interesati sa participati la procedura mai sus mentionata, va invitam la sediul autoritatii contractante la Biroul Achizitii Publice, persoana de contant: Jr. Monica Lesne, telefon/fax 021 243.30.32, in vederea ridicarii Documentatiei Descriptive pentru elaborarea ofertei tehnico – financiare.

Termenul limita de primire a ofertelor: 04.12.2013, ora 10.00
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 04.12.2013, ora 1100 , BIROUL DE ACHIZITII PUBLICE, situata in cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Dr. Alfred Rusescu”

Valoarea acordului cadru de contractare:
- Valoarea minima estimata pentru 48 luni: 2.679.972,48 lei, reprezentand 595.549,44 euro fara tva;
-Valoarea maxima estimata pentru 48 luni: 3.573.296,64 lei , reprezentand 794.065,92 euro fara tva;
Criteriul utilizat pentru atribuirea acordului cadru de contractare: pretul cel mai scazut.