Internarea/externarea

Informatii privind internarea

Toate urgentele medicale se trateaza gratuit indiferent ca pacientul este asigurat sau nu, pe baza cartii de identitate sau a certificatului de nastere in cazul copiilor. Daca este cazul unei internari va rugam sa tineti cont de urmatoarele informatii:

Programul Biroului de Internări: 24h/24h 

Tipuri de internare:

 • Spitalizare de zi
 • Spitalizare continua
 • Compartiment Primiri Urgente

Tarife pentru:

 • însoţitori pediatrie: salon 15lei/zi ; rezerva: 25lei/zi
 • avort la cerere :170 lei

Acte necesare pentru internare

 • Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul  specialist din cadrul spitalului
 • Dovada calităţii de asigurat 
 • Biletul de trimitere de la medical de familie/ specialist de ambulator
 • Cardul de sanatate (cu exceptia pacientilor sub 18 ani)
   

Salariatii si coasiguratii acestora

 • adeverinta eliberata de angajator. Se va utiliza obligatoriu modelul de adeverinta publicat in Monitorul Oficial.
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Adeverinta are valabilitate 3 luni.
 • Persoana fizica autorizata
 • Copie dupa cartea de identitate
 • Dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi
 • Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Pensionari

 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie dupa decizia de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala)
 • copie dupa ultimul talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei
 • declaratie pe propria raspundere;
 • documente suplimentare, daca este cazul (copii dupa revizuiri medicale din ultimii ani pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate etc).
 • Adeverinta are valabilitate 2 ani.

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj

 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj.
 • Adeverinta are valabilitate 6 luni.

Persoana fara venit

 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit ;
 • dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi.
 • Adeverinta are valabilitate 3 luni.

 Copii sub 18 ani

 • copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul mamei
 • pentru copii de peste 14 ani copie după cartea de identitate şi adeverinţă de la şcoală

Elevi sau studenti (18-26 ani)

 • copie dupa cartea de identitate;
 • document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
 • dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri.
 • Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Femei insarcinate/lauze

 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
 • Adeverință de salariat ;
 • Trimitere de la medicul de familie;
 • Copii + originale (care vor fi returnate) ale următoarelor acte:
 • - Certificat căsătorie
 • - Carte de identitate ambii părinți
 • - Certificate de naștere ambii părinți
 • - Livret de familie
 • Adeverinta are valabilitate 1 an.

Bolnavi cu afectiuni incluse in Programele nationale de sanatate

 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate
 • Adeverinta are valabilitate 1 an.

 Persoane cu handicap

 • Copie dupa cartea de identitate
 • Copie dupa certificatul de persoana cu handicap sau cupon handicap
 • Valabilitate 1 an

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului

 • In aceasta categorie intra persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
 • copie dupa cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de nastere al copilului;

Cetatenii straini

 • Pasaport/ act de identitate cu fotografie
 • Card european de asigurare de sanatate/adeverinta de asigurare de sanatate
 • Permis sedere
 • Adeverinta de salariat (daca este cazul)

Recomandari

 • Atunci cand te internezi, nu cunosti perioada de timp sau intensitatea tratamentelor. Pentru a-ti mai usura din sedere, va recomandam ca in bagajul pentru spital sa existe:
 • Cartea de indentitate
 • Haine de schimb si pijamale
 • Papuci de camera
 • Produse de igiena
 • Un mini radio cu casti
 • O carte sau reviste


Informatii privind externarea

Intentia de externare se anunta cu 48h inainte pentru pacientii nedeplasabili si cu 24 h inainte pentru pacientii deplasabili, exceptie facand situatiile medicale deosebite.

La externare pacientul primeste urmatoarele:

- 1 exemplar bilet de externare
-  scrisoare medicala in care sunt specificate indicatii terapeutice, regim de viata si date privind dispensarizarea afectiunilor
- decont cheltuieli
- dupa caz, copie a investigatiilor de inalta rezolutie si concediu medical

Inaintea externarii, toate bunurile pacientului pastrate in gestiunea spitalului vor fi predate pacientului/apartinatorului legal.