Programe de sanatate finantate de CNAS

  • Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei
    Activităţi:  - asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;  Criterii de eligibilitate:  1) Hemofilia:  a) bolnavi cu hemofilie şi boala von Willebrand, pentru tratamentul…
  • Programul naţional de tratament pentru boli rare
     Activităţi:  1) asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice pentru:   g) tratamentul bolnavilor cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler);  i) tratamentul bolnavilor cu sindrom de imunodeficienţă primară. m) tratamentul Hiperfenilalaninemiei la bolnavii diagnosticati cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterina (BH4);  3) asigurarea,…