Unitatea de Asistenta Tehnica si Management pt Programul de Sanatate a femeii si copilului

Atribuţii:

 • a) acordă consultanță și asistență tehnică unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
 • b) planifică, organizează și coordonează desfășurarea activităților din cadrul programelor de sănătate publică în scopul îndeplinirii obiectivelor programelor;
 • c) monitorizează activitățile desfășurate în cadrul programelor naționale de sănătate publică;
 • d) elaborează proceduri și metodologii pentru procesele pe care le desfășoară;
 • e) asigură managementul fondurilor alocate programelor naționale de sănătate publică prin:
 • • estimarea și fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;
 • • propunerea repartizării fondurilor alocate pe unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
 • • verificarea lunară a eligibilității cheltuielilor efectuate de unitățile de specialitate care implementează programe/subprogram naționale de sănătate publică;
 • • întocmirea și avizarea situațiilor centralizate privind cererile de finanțare lunară a programelor naționale de sănătate publică;
 • • comunicarea sumelor aprobate pentru finanțarea lunară a programelor naționale de sănătate publică către unitățile de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
 • • solicitarea efectuării virărilor de credite la cererea justificată a unităților de specialitate care implementează programe naționale de sănătate publică;
 • • formularea propunerilor cu privire la suplimentarea fondurilor alocate programelor sau subprogramelor naţionale de sănătate publică.
 • f) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate raportaţi în condiţiile prezentelor norme tehnice;
 • g) transmite Serviciului programe de sănătate, trimestrial, cumulat de la începutul anului și anual, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate, centralizaţi la nivel naţional;
 • h) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum și stocurile existente la nivelul unităților de specialitate care implementează programele naționale de sănătate publică;
 • i) estimează cantitățile de medicamente și materiale sanitare necesare pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică;
 • j) elaborează şi transmite Serviciului programe de sănătate rapoarte trimestriale și anuale cu privire la implementarea programelor naţionale de sănătate de sănătate publică;
 • k) informează Serviciul programe de sănătate asupra problemelor şi disfuncţionalităţilor întâmpinate în implementarea programelor naţionale de sănătate şi formulează propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a acestora;
 • l) organizează şi administrează la nivel național sau regional, după caz, sistemul informațiilor din domeniul programelor naţionale de sănătate publică;
 • m) formulează propuneri cu privire la strategia programelor naţionale de sănătate publică, de organizare şi desfăşurare a acestora;
 • n) formulează propuneri cu privire la structura programelor/ subprogramelor naționale de sănătate publică. 

Colectivul:

Dr. Michaela Nanu
Dr. Gheorghe Mihailescu
Dr. Alin Stanescu
Dr. Florentina Moldovanu
Dr. Gabriela Alexe
Jur. Monica Lesne
Ec. Valentina Donici
Ec. Daniela Martin
Ec. Maria Stanca
Ec. Mariana Pantazi
Ec. Simona Nicolescu
Ec. Anisoara Rotaru
Elena Draghici
Alexandra Cismasu