Raport de autoevaluare

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare

 1.1 Denumirea: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Prof. dr. „Alfred Rusescu"

 1.2 Statutul juridic: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Prof. dr. „Alfred Rusescu" este organizat şi funcţionează ca unitate de categoria I-a cu secţii şi laboratoare clinice, de cercetare ştiinţifică medicală, colective de asistenţă medicală ambulatorie şi de îndrumare metodologică

 1.3 Actul de înfiinţare: Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1131/18.11.1992

 1.4 Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 478

 1.5 Director general/Director: Prof. Dr. Suciu Nicolae

 1.6 Adresa: Bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, Bucureşti

 1.7 Telefon, fax, pagină web, e-mail: 021.242.27.13; fax: 021.243.30.32, www.insmc.roiomc_ump@yahoo.com

 2. Domeniul de specialitate

 2.1 Conform clasificarii UNESCO

Stiinte medicale - 32

3201 (2302, 2409, 2412 )

3212

3210

6102

 2.2 Conform clasificarii CAEN

72 ; 85 :86 ; 88

 3 Starea unitatii de cercetare -dezvoltare

 3.1. Misiunea unitatii de cercetare-dezvoltare, directiile de cercetare, dezvoltare, inovare

Institutul pentru Ocrotirea mamei si Copilului ( IOMC a fost infiintat in urma cu peste o jumatate de secol.

 Din 1980 a primit numele Alfred Rusescu de la corifeul pediatriei romane. Misiunea IOMC este de a asigura asistenta medicala a femeii si copilului, indrumare metodologica, cercetare stiintifica si invatamant in conformitate cu cerintele medicinii curative.

De-alungul existentei institutlui au fost rezultate cercetari remarcabile referitoare la Consultati prenatala si dirijoarea travaliului

  • De cunoastere a vietii fatului
  • Stimularea alimentatie la san a sugarului
  • Depistarea unor boli aparute in perioada prenatala si a unor deficiente somatopsihice la copii
  • Criterii de diagnostic si tratament in boli acute si cronice a copilului.

In ultimii ani activitatiile IOMC s-au orientat spre studii epidemiologice reprezentative pentru Romania in ceea ce priveste statusul nutritional al copilului

 Personalul medical superior cadre universitare, medici si personalul de cercetare isi desfasoara activitatea in Departamentul de Pediatrie si Obsterica Ginecologie.

 3.2 Mod de valorificare a rezultatelor de cercetare , dezvoltare si inovare si gradul de recunoastere a acestora

 

 

  • Cercetarile privind sanatatea reproducerii si comportamentul reproductiv al populatiei au stat la baza fundamentarii Programului National de Planificare Familiala al Ministerului Sanatatii
  • Cercetarile privind calitatea supravegherii medicale prenatale a femeii gravide au condus la introducerea la nivel national de catre Ministerul Sanatatii Publice a Carnetului Gravidei si a fisei de dispensarizare a lauzei
  • Cercetarile privind starea de nutritie a copiilor si a femeii gravide au stat la baza fundamentarii programului de suplimentare cu fier a sugarilor si gravidelor ,parte componenta a Programului National Profilaxie subprogramul 3 Sanatatea Femeii si Copilului
  • Datele din Programul National de Supraveghere Nutritionala privind deficitul de fier au fost preluate,dupa verificarea metodologiei colectarii datelor de catre baza de date a Organizatiei Mondiale a Sanatatii constituind singura sursa de referinta pentru Romania
  • Cercetarile privind deficitul de iod la copil si gravida au constituit fundamentarea introducerii in Romania a legislatiei specifice privind iodarea universala si obligatorie a sarii si monitorizarea acesteia.

 

 

4. Criterii primare de performanta

 4.1 Lucrari stiintifice/tehnice publicate in reviste de specialitate cotate ISI

 4.1.1 Numar de lucrari stiintifice 43 x 30 = 1290

4.1.2 Punctaj cumulate ISI 43 x 5 = 1290

4.1.3 Numar de citari in reviste de specialitate cotate ISI 6 x 5 = 30

 4.2 Brevete de inventie

 4.2.1 Numar de brevete

4.2.2. Numar de citari de brevete in sistemul ISI

 4.3 Produse si tehnologii rezultate din activitati de cercetare, bazate pe brevete, omologari sau inovatii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare dezvoltare, comandate de beneficiar

 4.3.1 Numar de produse, tehnologii, studii, servicii 4 x 20 = 80

 

5. Criterii secundare de performanta

 5.1 Lucrari stiintifice (tehnice) publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI

 5.1.1 Numar lucrari 43 x 5 = 215

 5.2 Lucrari stiintifice prezentate la conferinte internationale cu comitet de program

5.2.1 Numar de comunicari prezentate 84 x 5 = 420

 

6. Prestigiul profesional

 6.1 Membrii (incluzand statutul de recenzor) in colectivele de redactie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse in baze de date internationale) sau in collective teritoriale ale unor edituri internationale recunoscute.

2 x 20 = 40

6.2 Membrii in colectivele de redactie ale revistelor recunoscute national (din categoria B in clasificarea CNCSIS)

1 x 10 = 10

6.3 Premii internationale obtinute printr-un process de selectie 3 x 20 = 60

6.4 Premii nationale ale Academiei Romane

6.5 Conducatori de doctorat, membrii ai unitatii de cercetare

Numar de conducatori de doctorat: = 4 4 x 10 = 40

6.6 Numar de doctori in stiinta, membrii ai unitatii de cercetare

Numar de doctori in stiinta= 16 16 x 10 = 160

  

TOTAL PUNCTAJ 1390 + 635 + 310 = 2335

2335 : 17 = 137