Asistenta medicala spitaliceasca

PACHETUL DE BAZĂ 
- ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE -
 
I. PACHETUL DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI ACUTE (SPITALE DRG)
ICM 2016
(indicele de complexitate a cazurilor)
TCP 2016
 (tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat
1 2 3=1*2
1,0056 1800 1810,08

 

II. PACHETUL DE BAZĂ  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE

Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2016 (lei)
c1 c2 c3 c4
1 Neonatologie (prematuri) aferente unei maternităţi de gradul III 1222,2 955,6
2 Pediatrie (Recuperare pediatrica ) 1272 199,08