Spitalizarea de zi

  • Spitalizarea de zi I
    ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ PACHET DE BAZĂ - ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE - 1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi   Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical contractat (lei) 2016 1 A04.9 Infectia intestinala bacteriana , nespecifica 304,46 2 A08.4 Infectia…
  • Spitalizarea de zi II - proceduri chirurgicale
    ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ - SPITALIZARE DE ZI *) -   PACHET DE BAZĂ  - ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE - PACHET DE BAZĂ  - ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE - 2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi   Nr. Crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire…
  • Spitalizarea de zi III
    ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ - SPITALIZARE DE ZI *) - PACHET DE BAZĂ  - ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE -   PACHET DE BAZĂ  - ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE -   3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi) Nr. crt. Denumire serviciu medical…