Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

Activităţi:

 - asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor specifice prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie;

 Criterii de eligibilitate:

 1) Hemofilia:

 a) bolnavi cu hemofilie şi boala von Willebrand, pentru tratamentul accidentelor hemoragice şi urgenţă;

 b) bolnavi cu formă severă de boală, având vârste cuprinse între 1 - 18 ani, pentru tratamentul profilactic al accidentelor hemoragice;

 c) bolnavi cu hemofilie cu anchiloze care necesită intervenţie ortopedică şi recuperare postoperatorie;

 d) bolnavi cu intervenţii chirurgicale.

 2) Talasemie majoră:

 a) bolnavi politransfuzaţi (> 20 transfuzii/an);

 b) bolnavi cu hemosideroză secundară transfuziei.

 Indicatori de evaluare:

 1) indicatori fizici:

 a) număr de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră: 1.100;

 b) număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante: 30;

 c) număr de bolnavi cu talasemie: 200;

 2) indicatori de eficienţă:

 a) cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră/an: 25.000 lei;

 b) cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră/an: 45.000 lei;

 c) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 37.500 lei;

 Natura cheltuielilor programului:

 - cheltuieli pentru medicamente specifice

 Unităţi care derulează subprogramul:

 a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;

 b) Clinica de Hematologie Fundeni; Clinica de Pediatrie Fundeni;

 c) Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti;

 d) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" Timişoara;

 e) Spitalul Clinic Colţea;

 f) unităţi sanitare cu secţii sau compartimente de pediatrie şi hematologie;

 g) unităţi sanitare aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie.