Programare
Acasă Studii si Proiecte de Cercetare CD SKILLS – Programul Transnational Dunarea Interreg

CD SKILLS - Programul Transnational Dunarea Interreg

Provocările sectorului de sănătate privind managementul bolii celiace

Nume proiect – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge, and developing better skills 

Partener coodonator – University Medical Center Maribor, Slovenia

Durata proiectului – 30 de luni

Data începerii – 1.7.2020

Data încheierii – 31.12.2022

Număr proiect eMS – 571

Obiectivul prioritar specific – SO 1.2 Creșterea competențelor pentru inovarea în mediul social și mediul

Parteneri proiect: 

1. University Medical Center Maribor, Slovenia

2. Municipality of Maribor, Slovenia

3. Medical University pf Graz

4. University Children’s Hospital Serbia

5. Children’s Hospital Zagreb, Croatia

6. General University Hospital in Prague, Cehia

7. Serbian Celiac Society, Belgrad, Serbia

8. Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului “Alessandrescu-Rusescu” București, România

9. CeliVita – Living with Celiac Disease, Zagreb, Croația

10. Heim Pal National Paediatric Institute, Budapesta, Ungaria

11. University of Debrecen, Ungaria

12. Medical University – Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Bulgaria

13. “Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Chișinău

Parteneri asociați strategici:

1. Dr. Schär AG/SPA, Italia

2. Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten

3. Croatian Institute of Public Health

4. Bulgarian Celiac Association

5. Bulgarian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

6. Hungarian Pediatric Gastroenterology Society

7. Health Service Youth and Family Office, City of Graz, Austria

Program – Programul Transnațional Dunărea Interreg

Valoarea proiectului – 1.640.110€ (ERDF 1.455.930€, IPA 88.000€, ENI 96.180€)

Buget INSMC – 169.560€ (ERDF 144.126€, contribuție publică 25.434€)

Descrierea Proiectului: 

Proiectul CD SKILLS abordează provocările sectorului de sănătate privind managementul bolii celiace (celiac disease – CD) în regiunea Dunărea. Boala celiacă este o afecțiune autoimună sistemică care apare la persoanele cu predispoziție genetică în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boala celiacă poate apărea la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Ea apare de două mai des la femei și fete decât la bărbați și băieți. Dieta strictă fără gluten pe toată durata vieții este singurul tratament în boala celiacă. Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe. Mai mult de 1.2 milioane de persoane (1% din populație) din regiunea Dunării suferă probabil de boala celiacă, fiind influențat indirect un număr mai mare de persoane, membrii familiei și prietenii celor care au boala. Boala are impact și asupra instituțiilor de îngrijire a copiilor, producătorilor de alimente, jucătorilor din alimentație publică și sectorului medical.

Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt diagnosticați cu întârziere sau rămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției complicațiilor, o  morbiditate și mortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim ridicat de la locul de muncă. Toate acestea au un impact negativ asupra sustenabilității sistemului de sănătate și a societății în ansamblu.

Posibilele cauze ale acestei situații sunt legate de notorietatea și cunoștințele reduse despre boala celiacă, accesul limitat la instrumente de diagnostic,  oportunitățile limitate de învățare și schimb de informații. 

Proiectul CD SKILLS își propune să contribuie la eliminarea acestor deficiențe pentru a asigura un sector public de sănătate sustenabil. Astfel vor fi acoperite nevoile sociale și de sănătate ale pacienților și ale tuturor celor afectați de boala celiacă. Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru și cuprind: evaluarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace, introducerea unei strategii inovative de educare, dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic și proiecte-pilot inovative. Cooperarea transnațională multi-sectorială din cadrul proiectului va facilita schimbul de cunoștințe. Proiectul valorifică experiența unor proiecte anterioare, CE Focus IN CD și SI-HU LQ-CELIAC.

Activitățile proiectului CD SKILLS vor duce la creșterea gradului de conștientizare a bolii celiace, îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor legate de managementul bolii celiace, îmbunătățind în mod eficient sistemul de sănătate și servicii sociale din regiunea Dunărea.Programul TransnaționalDunărea (DTP) websiteprobabil de boala celiacă, fiind influențat indirect un număr mai mare de persoane,membrii familiei și prietenii celor care au boala. Boala are impact și asupra instituțiilorde îngrijire a copiilor, producătorilor de alimente, jucătorilor din alimentație publică șisectorului medical.Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe.Dieta strictă fără gluten pe toată durata vieții este singurul tratament în boala celiacă.

Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe.genetică în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boalaceliacă poate apărea la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Ea apare dedouă mai des la femei și fete decât la bărbați și băieți.este o afecțiune autoimună sistemică care apare la persoanele cu predispozițiegenetică în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boalaceliacă poate apărea la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Ea apare dedouă mai des la femei și fete decât la bărbați și băieți.managementul bolii celiace (celiac disease – CD) în regiunea Dunărea.

Boala celiacăeste o afecțiune autoimună sistemică care apare la persoanele cu predispozițiegenetică în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boalaceliacă poate apărea la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Ea apare dedouă mai des la femei și fete decât la bărbați și băieți.Dieta strictă fără gluten pe toată durata vieții este singurul tratament în boala celiacă.Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe.Mai mult de 1.2 milioane de persoane (1% din populație) din regiunea Dunării suferăprobabil de boala celiacă, fiind influențat indirect un număr mai mare de persoane,membrii familiei și prietenii celor care au boala. Boala are impact și asupra instituțiilorde îngrijire a copiilor, producătorilor de alimente, jucătorilor din alimentație publică șisectorului medical.Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt diagnosticați cu întârziere saurămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției complicațiilor, o morbiditate șimortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim ridicat de la locul demuncă.

Toate acestea au un impact negativ asupra sustenabilității sistemului desănătate și a societății în ansamblu.Posibilele cauze ale acestei situații sunt legate de notorietatea și cunoștințele redusedespre boala celiacă, accesul limitat la instrumente de diagnostic, oportunitățilelimitate de învățare și schimb de informații.

Proiectul CD SKILLS își propune să contribuie la eliminarea acestor deficiențe pentru aasigura un sector public de sănătate sustenabil. Astfel vor fi acoperite nevoile socialeși de sănătate ale pacienților și ale tuturor celor afectați de boala celiacă.

Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru și cuprind:evaluarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace, introducerea uneistrategii inovative de educare, dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic șiproiecte-pilot inovative. Cooperarea transnațională multi-sectorială din cadrulproiectului va facilita schimbul de cunoștințe. Proiectul valorifică experiența unorproiecte anterioare, CE Focus IN CD și SI-HU LQ-CELIAC.

Activitățile proiectului CD SKILLS vor duce la creșterea gradului de conștientizare a boliiceliace, îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor legate demanagementul bolii celiace, îmbunătățind în mod eficient sistemul de sănătate șiservicii sociale din regiunea Dunărea.Proiectul CD SKILLS abordează provocările sectorului de sănătate privindmanagementul bolii celiace (celiac disease – CD) în regiunea Dunărea. Boala celiacăeste o afecțiune autoimună sistemică care apare la persoanele cu predispozițiegenetică în urma consumului de gluten, o proteină prezentă în grâu, orz și secară. Boalaceliacă poate apărea la orice vârstă, dar de obicei debutează în copilărie. Ea apare dedouă mai des la femei și fete decât la bărbați și băieți.Dieta strictă fără gluten pe toată durata vieții este singurul tratament în boala celiacă.Nerespecterea dietei fără gluten poate duce la apariția unor complicații severe.

Mai mult de 1.2 milioane de persoane (1% din populație) din regiunea Dunării suferăprobabil de boala celiacă, fiind influențat indirect un număr mai mare de persoane,membrii familiei și prietenii celor care au boala. Boala are impact și asupra instituțiilorde îngrijire a copiilor, producătorilor de alimente, jucătorilor din alimentație publică șisectorului medical.

Aproximativ 80% dintre cei care au boală celiacă sunt diagnosticați cu întârziere saurămân nediagnosticați, crescând astfel riscul apariției complicațiilor, o morbiditate șimortalitate crescută, performanță școlară redusă, absenteim ridicat de la locul demuncă. Toate acestea au un impact negativ asupra sustenabilității sistemului desănătate și a societății în ansamblu.Posibilele cauze ale acestei situații sunt legate de notorietatea și cunoștințele redusedespre boala celiacă, accesul limitat la instrumente de diagnostic, oportunitățilelimitate de învățare și schimb de informații.Proiectul CD SKILLS își propune să contribuie la eliminarea acestor deficiențe pentru aasigura un sector public de sănătate sustenabil.

Astfel vor fi acoperite nevoile socialeși de sănătate ale pacienților și ale tuturor celor afectați de boala celiacă.Activitățile din cadrul proiectului sunt grupate în patru pachete de lucru și cuprind:evaluarea diferențelor regionale în managementul bolii celiace, introducerea uneistrategii inovative de educare, dezvoltarea unor strategii eficiente de diagnostic șiproiecte-pilot inovative. Cooperarea transnațională multi-sectorială din cadrulproiectului va facilita schimbul de cunoștințe. Proiectul valorifică experiența unorproiecte anterioare, CE Focus IN CD și SI-HU LQ-CELIAC.Activitățile proiectului CD SKILLS vor duce la creșterea gradului de conștientizare a boliiceliace, îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor legate demanagementul bolii celiace, îmbunătățind în mod eficient sistemul de sănătate șiservicii sociale din regiunea Dunărea.Nutrition

Programul Transnațional Dunărea (DTP) website – http://www.interreg-danube.eu/ 

CD SKILLS website – www.interreg-danube.eu/cdskills (disponibil în curând).

Proiectul CD SKILLS este cofinanțat de Uniunea Europeană (ERDF, IPA, ENI). 

Distribuie pe